Na świecie żyje 37 gatunków jeleniowatych, w Polsce zaś występują 4. Nasze gatunki rodzime to: jeleń, łoś, i sarna. Wszystkie te zwierzęta nakładają w różnych porach poroże. U kozłów, czyli samców sarny odbywa się to wczesną wiosną. Parostki rosną około 20 tygodni. Na początku pokrywa je miękki scypuł. Ta delikatna, bogato ukrwiona i unerwiona skóra dostarcza parostkom substancji niezbędnych do wzrostu. Z czasem, gdy poroże w pełni się ukształtuje, scypuł przyschnie i kozioł pozbędzie się go wycierając się o drzewa i krzewy.