Zima w tym roku nie była dla jeleni zbyt dokuczliwa. Zmiany w przyrodzie mają jednak swoje konsekwencje w jakości pokarmu. Bo choć jedzenia było pod dostatkiem, to brak śniegu i mrozów, sprawiły, że nie jest ono najwyższej jakości. Przerwana wegetacja traw, ziół i wszystkich innych dobrodziejstw pokarmowych ofiarowanych przez naturę, powoduje deficyt wielu mikro i makro składników w organizmach zwierzyny leśnej.