Niby zwyczajny widok w puszczańskiej rzeczywistości - dwa jelenie w czasie odpoczynku. Jelenie zwykle odpoczywają stojąc, od każdej zasady są jednak odstępstwa. Jak widać, te dwa poczuły się naprawdę bezpiecznie. Przy okazji idealnie podzieliły się obowiązkami, odpoczynek nie zwalnia przecież z zapewnienia bezpieczeństwa. Ten z prawej obserwuje wschód i południe. Drugi, z lewej ma za zadanie obserwować zachód i północ.