Uroczysko Konik, jedno z niewielu w Puszczy, którego nazwa zachowała się do dzisiejszych czasów. Ulokowane wzdłuż rzeki Perebel, porośnięte olsami z kilkuhektarową, wilgotną łąką, wykaszaną rokrocznie od conajmniej dwustu lat. Właśnie to miejsce upodobała sobie para żurawi, która ostatniego lata dochowała się tu pary młodych.