Gdy łanie, dziesiątkami sztuk przemierzają puszczańskie zakamarki, byki poruszają się w zdecydowanie mniej licznych, męskich grupach, czasem podejmując samotne wędrówki. Liderem jest tu bez wątpienia piękny dwudziestak, za którym podąża młodszy towarzysz. Już niezbyt długo będzie mógł szczycić się tym rozłożystym porożem. W lutym, starsze byki jako pierwsze gubią swoje ciężkie tyki. Na pocieszenie, nowe poroże także nałożą w pierwszej kolejności.