Podążając tropem wilczych łap na pewno trafimy także na pozostawione na leśnych drogach odchody. Wilk pozostawia je w widocznych miejscach, często u zbiegu leśnych dróg. Odchody są bowiem jednym ze sposobów oznaczania terenu. W ten sposób wataha formułuje jasny przekaz - „to nasze miejsce”.

Wilcze odchody mają wydłużony kształt i czarną barwę, potem ich kolor jaśnieje. Co charakterystyczne, dostrzeżemy wśród nich wydalone kawałki sierści i niestrawione kostne szczątki ofiar.