Sóweczka to niewielkich rozmiarów ptak z rodziny puszczykowate o długości ciała 15-19 cm. Jest najmniejszą rodzima sową o krępej sylwetce z małą głowa i krótkim ogonie. Upierzenie brunatne z białymi drobnymi plamkami. Ogon poprzecznie paskowany. Spód natomiast jaśniejszy białawy z brunatnymi paskami. Sóweczka zasiedla głównie bory świerkowe oraz lasy mieszane i bagienne z bujnym podrostem w pobliżu polan i młodników. Na terytorium lęgowym potrzebuje kilku dziupli o różnym przeznaczeniu lęgowym, noclegu oraz spiżarni. Sóweczka jest dziuplakiem wtórym wykorzystujący dziuple dzięcioła dużego rzadziej trojplaczastego. Sóweczka odbywa jeden lęg pod koniec kwietnia. Jaj wysiaduje samica, podczas gdy samiec poluje i donosi jej pokarm ok 30 m od dziupli. Po około 28 dniach wylęgają się pisklęta, które karmione są przez samicę. Po ok 30 dniach opuszczają gniazda. Pokarm stanowi drobne ptaki i ssaki. Samice prowadza osiadły tryb życia, natomiast samce skłonne są do wędrówek.