Niepylak mnemozyna to jeden z dwóch gatunków niepylaków występujących w naszym kraju; drugim jest niepylak apollo, w Polsce występujący obecnie wyłącznie na kilku górskich stanowiskach. Prezentowany gatunek związany jest ze śródleśnymi łąkami i skrajami lasów. Warunkiem koniecznym, choć nie wystarczającym dla trwania jego populacji jest obecność roślin pokarmowych gąsienic, którymi są różne gatunki kokoryczy. Gąsienice wylęgają się wcześnie, bo już w kwietniu, po czym żerują przez kilka tygodni. W tym czasie rosną szybko, aby następnie przepoczwarczyć się tuż przy powierzchni ziemi w luźnych kokonach. Dorosłe motyle wylęgają się już w maju i są aktywne do lipca. Są one dość łatwo zauważalne, zarówno z uwagi na znaczne wymiary, jak i charakterystyczny, powolny lot. Niepylak mnemozyna to jeden z tych gatunków, których los na obszarze Puszczy Białowieskiej należy uznać za niepewny. Istnieje zaledwie garstka doniesień o występowaniu tego motyla na omawianym terenie, a jednym z ostatnich jest jego stwierdzenie w okolicach Czerlonki w połowie lat 80-tych ubiegłego wieku. Zanik populacji tego pięknego motyla może być spowodowany niekorzystnymi zmianami w jego siedlisku, co może wynikać zarówno z działalności człowieka na niektórych obszarach (np. zalesienia), jak i naturalnych zmian sukcesyjnych. Warto wiedzieć, że niepylak mnemozyna jest gatunkiem chronionym na mocy prawa krajowego i międzynarodowego.

Kategoria: Gatunki zaginione.