„Śladami Powstania Styczniowego” -  tak nazywa się niebieski szlak turystyczny, który wychodzi z Hajnówki w kierunku południowym. Potem zatacza pętlę i poprzez upamiętniające powstańców miejsca Puszczy Białowieskiej, prowadzi powrotem do Hajnówki. Trasa ma długość 31 kilometrów.

Powstanie upamiętniają krzyże, które ustawione są w oddziałach 514, 549 i 575. W Orzeszkowie mamy pomnik poległych w Powstaniu Styczniowym, który niedawno odnowiony został przez Nadleśnictwo Hajnówka. W 2013 r. w Hajnówce odsłonięty został Pomnik Powstania Styczniowego, ustawiony przy kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, który poświecił biskup drohiczyński Antoni Dydycz.